DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 22.01.2017 23:01:00 

Chovatelská stanice DAIBO - FCI

OFA - hodnocení DKK/DLK

OFA (Orthopedic Foundation for Animals)

aneb Ortopedická nadace pro zvířata

 

Základní informace o nadaci OFA:

 • Nadace OFA je neziskovou organizací.
 • Od roku 1966 se tato nadace snaží snížit výskyt dědičných chorob u zvířat tím, že vyhodnocují rtg snímky a mají databázi výsledků. Jejich jediným cílem je pomáhat, radit a zřizovat programy ke snížení výskytu ortopedických a genetických chorob.
 • Nadace OFA již vyhodnotila u 1.000.000 psů rtg snímky DKK (dysplazie kyčelních kloubů), jejich milióntý „zákazník“ byl rhodeský ridgeback.
 • Doporučení nadace ohledně snížení výskytu DKK:
  • Neomezujte v chovu psy, jejichž DKK hodnocení je označeno známkou „slušná“ -  podrobnější hodnocení viz. níže. Jelikož např. pes s DKK B-1 dle FCI standardu, ale s výbornými výsledky v historii svých předků  a s hodnocením B-1 a lépe u více než 75% sourozenců je chovatelsky velmi perspektivní. Naopak pes s výborným výsledkem DKK ale se špatnými výsledky v historii svých předků a s méně než 75% sourozenců s výsledkem  B-1 a horším je pro další chov velmi málo perspektivní. 

Žádost o vyhodnocení DKK či DLK:

Naleznete zde: http://www.offa.org/hdappbw.pdf - žádost je třeba čitelně vyplnit – část vyplňuje majitel/ka a část veterinární lékař/ka, který/á rtg snímek pořídila. Podepsáním žádosti zároveň prohlašujete, že u rentgenovaného psa nebyl proveden operativní zákrok na vyšetřovaných kloubech. Instrukce, které jsou na druhé straně žádanky, naleznete níže přeložené do českého jazyka. Vše řádně vyplněné je pak třeba zaslat buď poštou či e-mailem – kontakt naleznete níže. V případě, že však chcete poslat rtg snímek elektronicky je třeba ještě vyplnit tuto žádost: http://www.offa.org/electronicapp.pdf - kde rovněž Váš veterinární lékař/ka najde bližší informace týkající se označení elektronických snímků. Upozorňuji ale, že elektronické žádosti OFA přijímá pouze od klinik, které jso pro tuto službu registrovány!

Zde naleznete: http://www.offa.org/samplecerts.html, jak bude vypadat oficiální vyhodnocení rtg DKK či DLK.

 

Označení a náležitosti rtg snímků k vyhodnocení:

Na rtg snímku musí být permanentně vyznačeno filmovou emulzí či jinak vhodným způsobem následující:

 • Úplné jméno psa včetně chovatelské stanice a/anebo číslo, pod kterým je registrován
 • Jméno veterinární/ho lékaře/ky či kliniky, která snímek pořídil/a
 • Datum, kdy byl rtg snímek vyhotoven

Pokud výše uvedené informace budou na snímku chybět anebo budou nečitelné, bude snímek spolu s žádostí vrácen veterinárnímu zařízení, které je pořizovalo, aniž by byl vyhodnocen.

Pro velká plemena je doporučeno použít film ve velikosti 14´´x 17´´.

U fen je doporučeno nepořizovat snímek v době hárání, nejlépe je fenu rentgenovat 3-4 týdny před/po začátkem/skončení hárání. Feny totiž jinak v době hárání mohou vykazovat subluxaci, která se neprojeví, pokud jsou rentgenovány mimo období hárání.

 

Věkové požadavky:

Pouze psi, kteří jsou v den rentgenování ve věku 24 měsíců či starší, se mohou kvalifikovat na získání OFA kyčelního čísla. Psi, kteří budou rentgenováni v mladším věku, budou vyhodnoceni, ale obdrží pouze konzultační report.

 

Způsob vyhodnocování DKK nadací OFA:

Finální výsledek vyhodnocení DKK je shodou tří nezávislých veterinárních vyhodnotitelů, zde jsou možné příklady – stupnice viz. tabulka níže:

 •  dva vyhodnotitelé posoudí snímek jako výborný, jeden jako dobrý – konečný výsledek bude výborný
 • jeden vyhodnotitel posoudí snímek jako výborný, jeden jako dobrý a jeden jako slušný – finální výsledek bude dobrý
 • jeden vyhodnotitel posoudí snímek jako slušný, dva posoudí snímek jako lehký – finální výsledek bude lehký

Hodnocení DKK od nadace OFA:

OFA hodnocení DKK

FCI (evropské) hodnocení DKK

Naše hodnocení DKK

E(xcellent) = výborná

A-1

0

G(ood) = dobrá

A-2

0

F(air) = slušná

B-1

1

B(orderline) = hraniční

B-2

1

M(ild) = lehká

C

2

M(odest) = střední

D

3

S(evere) = těžká

E

4

Jedinci, kteří obdrží hodnocení výborná, dobrá či slušná, obdrží OFA číslo a jejich výsledek je veřejně zveřejněn na webových stránkách.

Jedinci, kteří obdrží hodnocení hraniční, lehká, střední či těžká, nejsou zařazování do veřejně přístupné databáze, pokud majitel nedá k takovému zveřejnění souhlas.

Snímky jsou obvykle vyhodnoceny za dva týdny po jejich obdržení nadací OFA.

 

Platný ceník od 1.1.2008:

a) U psů ve věku více než 24 měsíců:

Vyhodnocení dysplazie kyčelních kloubů (DKK)                                    USD 35,--

Vyhodnocení dysplazie loketních kloubů (DLK)                                     USD 35,--

Vyhodnocení DKK + DLK – zasláno současně                                      USD 40,--

Sazba za vrh (DKK, DLK anebo pouze jedno z toho)                            USD 90,--

Sazba pro chovatelskou stanici (při minimálním počtu 5 jedinců zaslaných

k vyhodnocení najednou a v majetku jedné osoby)                                  USD 15,--/pes

 

b) U psů ve věku pod 24 měsíců (předběžné vyhodnocení):

Vyhodnocení dysplazie kyčelních kloubů (DKK)                                    USD 30,--

Vyhodnocení dysplazie loketních kloubů (DLK)                                     USD 30,--

Vyhodnocení DKK + DLK – zasláno současně                                     USD 35,--

Sazba za vrh (DKK, DLK anebo pouze jedno z toho)                            USD 60,--

Sazba pro chovatelskou stanici (při minimálním počtu 5 jedinců zaslaných

k vyhodnocení najednou a v majetku jedné osoby)                                  USD 15,--/pes

 

Kontakt na nadaci:

Orthopedic Foundation for Animals

2300 E Nifong Boulevard

Columbia, Missouri, 65201-3806, USA

Phone: +1 573 442-0418

Fax: +1 573 875-5073

Email: ofa@offa.org

Úřední hodiny nadace jsou od 8:00 do 16:30 středoevropského času.

 

Přeložila:        Mgr. Denisa Adamová

Datum:           02.03.2008

Zdroj:              www.offa.org