DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 22.01.2017 23:01:00 

Chovatelská stanice DAIBO - FCI

Zkratky z výstav

Chybí Vám zde nějaká zkratka/pojem, s kterým jste se setkali na výstavě, napište mi , ráda vysvětlím zde:


SV v českém označení aneb WW v mezinárodním označení

Z anglického originálu: World Winner aneb česky „Světový vítěz“, jedná se o vítěze ze světové výstavy, který může získat nejlepší pes - fena plemene.

 

EV v českém označení aneb EW v mezinárodním označení

Z anglického originálu: Europe Winner aneb česky „Evropský vítěz“, jedná se o vítěze ze světové výstavy, který může získat nejlepší pes - fena plemene.

 

BIS

Z  anglického originálu: Best in Show – do této soutěže nastupují jedinci oceněni titulem BOD (pokud se výstava koná více než jeden den) nebo BIG (BOG), pokud se jedná o výstavu nižšího typu konající se pouze v  jeden den (např. krajská, oblastní). Jedná se o absolutního vítěze všech plemen celé výstavy.

BOD

Z  anglického originálu: Best of Day – do této soutěže nastupují všichni jedinci oceněni titulem BIG (BOG) v  závěrečných soutěžích v  daném dni (pokud výstava trvá dva a více dnů). Jedná se o absolutního vítěze všech plemen daného dne výstavy.

BIG (příp. BOG)

Z  anglického originálu: Best in Group (příp. Best of Group) – do této soutěže nastupují všichni nejkrásnější jedinci plemene, tj. jedinci ocenění BOB nebo případně vítěz plemene (dle typu výstavy) z  dané skupiny FCI. Obvykle se zadávají první tři až pět vítězů dané FCI skupiny.

BOB
Z anglického originálu: Best Of Breed - také jinak řečeno "Vítěz plemene". Toto ocenění obdrží jediný zástupce jednotlivých plemen, kterého rozhodčí určí jako nejlepšího z vystavovaných jedinců téhož plemene na té které výstavě. Tedy na výstavě je většinou zadáno zpravidla tolik ocenění BOB, kolik je přítomno plemen. Všichni nejkrásnější jedinci plemen, tedy s přiděleným oceněním BOB, pokračují do další soutěže probíhající na konci výstavy, o titul BIG (resp.BOG).


CAC
Certificat d´Aptitude au Championat - čekatelství na národní titul šampióna krásy. Tento titul se může být udělen psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a šampiónů (vítězů) ohodnoceným známkou "výborný 1", na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových pořádaných v České republice. Nejedná se o titul nárokový a nemusí být tedy zadán v každé jmenované třídě, bez ohledu na počet zúčastněných psů či fen, pouze jedincům mimořádných kvalit.


CACIB
Certificat d´Aptitude au Championat International de Beauté - čekatelství na mezinárodní titul šampióna krásy - Interchampion. Udělení 4x CACIB při splnění dalších podmínek může daný pes získat titul Ich., tedy Interšampión.


CAJC
čekatelství na národní titul "Šampión krásy mladých". Je udělován psům a fenám pouze ve třídě mladých.


FCI
Fédération Cynologique Internationale - Mezinárodní kynologická federace, která byla založena v roce 1911. Tato mezinárodní organizace sjednocuje chovatelské zásady, posuzování a vystavování čistokrevných psů. Zakládajícími zeměmi FCI byly pouze čtyři evropské země - Belgie, Francie, Holandsko a Rakousko. Dnes do ní patří mnoho kynologických organizací pěti kontinentů. Sídlo FCI je v Belgii. České kynologické organizace patří právě pod FCI a jsou v ní zastoupeny prostřednictvím ČMKU (Českomoravské kynologické unie).


Ch.
Z anglického originálu: Champion = držitel titulu šampión krásy. Pes či fena mohou obdržet titul Champion různých zemí. Každá země má svá pravidla pro udělení tohoto titulu. Podmínky pro udělení titulu "Český šampión" jsou získání ocenění min. 4x CAC alespoň ve dvou výstavních sezónách, min. od dvou různých rozhodčích a nejméně dva z nich musí být na výstavách mezinárodních. Pes s titulem "Champion" má právo být na výstavách mezinárodních, a to i v jiných zemích, hlášen do třídy šampiónů a na ostatních typech výstav do třídy vítězů.


Ich.
Z anglického originálu: Interchampion = interšampión = "Mezinárodní šampión krásy". Pokud pes či fena získá 4x CACIB, nejméně ve třech zemích (jeden musí být v zemi trvalého bydliště majitele psa, případně ze země původu daného plemene), nejméně od tří různých rozhodčích, a mezi udělením prvního a posledního (čtvrtého) ocenění CACIB musí uplynout doba delší než jeden rok. Podmínkou přiznání titulu Ich. je i to, že daný jedinec musí mít úplné tři generace předků zapsané v plemenných knihách FCI.


Jch.
Z anglického originálu: Junior Champion = šampión mladých - pes či fena, kteří ve třídě mladých získají 3x titul CAJC, nebo 2x CAJC a 1x CAC do dvou let věku, od min. dvou různých rozhodčích,  získají titul "Český junior šampión", pokud si majitel/ka zažádá o jeho udělení. Tento titul však neopravňuje psa k vystavování ve třídě šampiónů.

Res. CAC

Jedincům ohodnoceným známkou "výborný 2", může rozhodčí udělit res.CAC. Ten se uděluje zvlášť psovi a zvlášť feně ve třídách šampiónů (vítězů), pracovní, otevřené a   v mezitřídě, a to jen jedincům mimořádných kvalit, kterému by rozhodčí titul CAC zadal, pokud by nebyl na výstavě přítomen jedinec, který obdržel "výborný 1", CAC. Pokud získá na výstavě CAC ČR jedinec, který už má potvrzený (udělený) titul "Český šampión", přiznává se CAC jedinci ve stejné třídě, který obdržel res.CAC. Potvrzení titulu si ověřuje sám majitel jedince s res.CAC na sekretariátu ČMKU.


Res. CACIB

Psovi/feně na druhém místě, za jedincem, který obdržel ocenění CACIB (jen na výstavách mezinárodních), může rozhodčí udělit res.CACIB.


V
"Výborný", jedná se o známku zadávanou jak na výstavách či zkouškách, dalo by se říci, že v překladu se jedná o známku rovnající se jedničce. Je-li u hodnocení na výstavě k tomuto písmenu přidáno i číslo, znamená to že pes je typický v exteriéru pro dané plemeno a číslo označuje pořadí nejlepších čtyř jedinců v dané třídě.


VD
"Velmi dobrý", jedná se o známku zadávanou jak na výstavách či zkouškách, dalo by se říci, že v překladu se jedná o známku rovnající se dvojice. Je-li u hodnocení na výstavě k tomuto písmenu přidáno i číslo, znamená to že pes je "velmi dobrý" v exteriéru pro dané plemeno a číslo označuje pořadí nejlepších čtyř jedinců v dané třídě.

 

D
"Dobrý", jedná se o známku zadávanou na výstavách a zkouškách, dalo by se říci, že v překladu se jedná o známku rovnající se trojice.

 

Dost.
"Dostatečná", jedná se o známku zadávanou na výstavách, dalo by se říci, že v překladu se jedná o známku rovnající se čtyřce. 

VT
Jedná se o titul obvykle zadávaný na krajských či oblastních výstavách, znamená vítěz třídy, může být ještě doplněn o další písmeno, které značí danou třídu, ve které jedinec vyhrál, např. VTM = Vítěz třídy mladých.

OV 
Jedná se o titul "Oblastní vítěz", který se tudíž může získat pouze na oblastních výstavách a získává ho jedinec (fena a pes), který se stal absolutním vítězem daného pohlaví, tj. jedná se o nejkrásnějšího psa - fenu z vítězů tříd: dospívajících (mezitřída), otevřené a vítězů daného plemene. Tito jedinci pak postupuji do finálových soutěží o nejkrásnějšího psa oblastní výstavy.

KV 
Jedná se o titul "Krajský vítěz", který se tudíž může získat pouze na krajských výstavách a získává ho jedinec (fena a pes), který se stal absolutním vítězem daného pohlaví, tj. jedná se o nejkrásnějšího psa - fenu z vítězů tříd: dospívajících (mezitřída), otevřené a vítězů daného plemene. Tito jedinci pak postupuji do finálových soutěží o nejkrásnějšího psa krajské výstavy.